Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καλωσορίσατε στο διεπιστημονικό ερευνητικό έργο με τίτλο "Ανοικοδόμηση της δασικής βλάστησης και της εκμετάλλευσής της από κοινωνίες του παρελθόντος, βασισμένη σε ανθρακολογικές αναλύσεις και ερμηνείες (ΚΥΠΡΟΣ)."...περισσότερα
 
Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, Συντονίστρια του Έργου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
«Το Έργο ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας»
 
CYLOGOEE-LOGODIARTHROTIKA-LOGO
123