Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη μάθηση και αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων, καλλιτεχνών και όσων ενδιαφέρονται για την εικαστική και μουσική αγωγή....περισσότερα

Άντρη Σάββα και Νόπη Τηλεμάχου

 

art1art2art3