ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Περίληψη αποφάσεων 218ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 217ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 216ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 216ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 215ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 214ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 213ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 212ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 211ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 210ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 209ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 208ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 207ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 205ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 203ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 202ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 201ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 200ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίας Συμβουλίου (26 Μαρτίου 2012)
Περίληψη αποφάσεων 199ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 199ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 198ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 197ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 196ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 195ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 195ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
 Περίληψη αποφάσεων 194ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 193ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 192ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 192ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 191ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 191ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 190ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 189ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 188ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 188ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 187ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 187ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 186ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 186ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 185ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 184ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 183ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 182ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 181ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 180ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 180ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 179ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 179ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 178ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 177ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 177ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 176ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 176ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 175ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 175ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 174ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 173ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 172ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 172ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 171ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 171ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 170ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος B)
Περίληψη αποφάσεων 170ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)
Περίληψη αποφάσεων 169ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 169ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Α)
Περίληψη αποφάσεων 168ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 167ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 166ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 165ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 164ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 163ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 162ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 161ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος Β)
Περίληψη αποφάσεων 161ης Συνεδρίας Συμβουλίου (Μέρος A)

Περίληψη αποφάσεων 160ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 159ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 158ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 157ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 156ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 155ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 154ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 153ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 152ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 151ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 150ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 149ης Συνεδρίας Συμβουλίου

Περίληψη αποφάσεων 148ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 147ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 146ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 145ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 144ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 143ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 142ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 141ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 140ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 139ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 138ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 137ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 136ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 135ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 134ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 133ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 132ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 131ης Συνεδρίας Συμβουλίου
Περίληψη αποφάσεων 130ης Συνεδρίας Συμβουλίου