Περίληψη Αποφάσεων 155ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2009

 

 

 

1.  Παρουσίαση Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας παρουσίασε στο Συμβούλιο το έργο της Υπηρεσίας του.

 

2.  Ενημέρωση από τον Πρύτανη αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τις συζητήσεις μεταξύ Πανεπιστημίου και αρμοδίων Υπουργείων σχετικά με τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2009 καθώς και για τη μη έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το 2008 και τη μη έγκριση της ανέγερσης της Βιβλιοθήκης.

 

3. Πορεία Προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού πρόσληψης Συμβούλων για το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης

 

Ο Ανώτερος Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ολύμπιος ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες προς υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου για προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβούλων για το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η προκήρυξη του διαγωνισμού την 1η Οκτωβρίου όπως είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο.

 

Το Συμβούλιο υπενθύμισε προηγούμενη του απόφαση (152η συνεδρία) για ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας και συντονισμό του Συμβουλίου Προσφορών με τις Τεχνικές Υπηρεσίες για εκτέλεση της απόφασης.

 

4.  Επαναληπτικές Εξετάσεις

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος της Φ.Ε.ΠΑΝ. αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Ο Πρύτανης ανέφερε ότι το θέμα είναι καθαρά ακαδημαϊκό και θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στη Σύγκλητο όπου και θα συζητηθεί. Αποφασίσθηκε όπως το Συμβούλιο αναμένει την απόφαση της Συγκλήτου για το θέμα και όπως μετά ζητήσει σχετική έκθεση επί του θέματος.