Περίληψη Αποφάσεων 158ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

 

 

1. Ενημέρωση αναφορικά με τη συζήτηση των Εκθέσεων της Γενικής Ελέγκτριας για το 2005-2006 στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεων Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη συζήτηση που έγινε στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, σχετικά με τις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τα έτη 2005-2006.

 

Κατατέθηκε κατάλογος θεμάτων για τα οποία ζητήθηκαν απαντήσεις από το Πανεπιστήμιο και έγγραφο με θέματα που έχει επιλύσει το Πανεπιστήμιο (για τα έτη 2005-2006).

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε τη βούληση και ετοιμότητά του να συνεργαστεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών για επίλυση όλων των υπαρχόντων προβλημάτων του Πανεπιστημίου.

 

Αποφασίσθηκε όπως:

 

(α) Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2009 ετοιμαστούν όλες οι απαντήσεις στα θέματα που ηγέρθηκαν

 

(β) Η Διεύθυνση και Πρυτανεία βεβαιωθούν ότι πραγματικά εφαρμόζονται από το μηχανισμό του Πανεπιστημίου οι οιεσδήποτε ρυθμίσεις αναφέρονται στις απαντήσεις

 

(γ) Καταγραφούν όσα θέματα δεν έχουν ρυθμιστεί

 

(δ) Το Συμβούλιο ενημερωθεί σχετικά

 

 

2.  Μελέτη «Η θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση το Carnegie Classification of Institutions of Higher Education (USA) - 3η έκδοση»

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη μελέτη για τη θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση το Carnegie Classification of Institutions of Higher Education (USA). Σύμφωνα με την μελέτη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει σταθερό κατά την τελευταία τριετία στην ανώτερη κατηγορία Doctoral/Research Universities- Intensive.

 

3.  Έδρα Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου προς αντιμετώπιση των αδυναμιών και προβλημάτων που εντοπίζονται σε σχέση με την Έδρα της Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική και αφορούν στην (είσπραξη και) διαχείριση της χορηγίας αλλά και γενικότερα στην πολιτική του Πανεπιστημίου αναφορικά με την επιχορήγηση Εδρών από εξωτερική χρηματοδότηση.

 

4.  Αποφάσεις Πολιτικής για θέματα που αφορούν στην Αναθεώρηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης αναφορικά με την Πολιτική Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν στη Αναθεώρηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης.

 

5.  Αποφάσεις αναφορικά με τους χώρους στάθμευσης

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Πολιτική και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Χώρων Στάθμευσης στην Πανεπιστημιούπολη μέχρι το 2025. Οι 22 συνολικά χώροι που προορίζονται ως χώροι στάθμευσης θα καταστούν σταδιακά αλλά και όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν, διαθέσιμοι.

 

6.  Λειτουργία Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Προέδρου που αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αντιμετώπιση άλλων ουσιαστικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί. Αποφασίσθηκε επίσης όπως του Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών καταστεί πενταμελές με την συμπερίληψη δύο νέων μελών και διορίστηκαν ως νέα μέλη οι κ.κ. ’ρης Γεωργίου και Δώρος Μιχαήλ. Το θέμα της λειτουργίας του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών θα επανέλθει στο Συμβούλιο για εξέταση, εάν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ταχύτητα διεκπεραίωσης αιτημάτων.

 

7.  Πίνακας Μεταφορών 2/2008

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον πίνακα μεταφορών μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού για το 2008.

 

8.  Αίτημα από τη Βιβλιοθήκη για πληρωμή τιμολογίου εντός του 2006

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα του Διευθυντή Βιβλιοθήκης για καταβολή προς την εταιρεία Swets Information Services ποσού ύψους 325.859,33 ευρώ που αφορά τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τα ηλεκτρονικά περιοδικά ELSEVIER Science Direct.