Περίληψη Αποφάσεων 165ης (Ατυπης) Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τρίτη 25 Μαΐου 2009

 

 

Το Συμβούλιο ζήτησε τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου, οι οποίοι συμβούλευσαν το Συμβούλιο επί του πρακτέου σε ότι αφορά στις διαδικασίες συμβάσεων και αγορών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.