Περίληψη Αποφάσεων 166ης Συνεδρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

 

 

 

Το Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και τροποποιήσεις που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν και αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου, ενέκρινε το έγγραφο με θέμα «Σημείωμα σχετικά με τις προσφορές και αγορές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», που αφορά στην εισαγωγή νέων διαδικασιών συμβάσεων και αγορών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.