Περίληψη Αποφάσεων 175ης Συνεδρίας (Μέρος Α) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 1η Mαρτίου 2010

 

 

1.    Παρουσίαση με θέμα την υλοποίηση του προγράμματος της Πανεπιστημιούπολης

 

Ο Ανώτερος Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών, Βάσος Ολύμπιος, παρουσίασε στο Συμβούλιο την υλοποίηση του προγράμματος της Πανεπιστημιούπολης και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου.

 

2.    Δημοσίευμα Εφημερίδας «Χαραυγή» ημερομηνίας 9/11/2009

 

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγή», ημερ. 9/11/2009, με θέμα «Κονδύλι 90.000 ευρώ με παράτυπες διαδικασίες». Το Συμβούλιο:

 

(α) Διαπιστώνει ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας Χαραυγή  με θέμα «Κονδύλι 90.000 ευρώ με παράτυπες διαδικασίες» στηρίχτηκε στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή,

 

(β) Όσον αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα για το οποίο γίνεται λόγος στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, παρατηρεί ότι: «Μετά από έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση που υπεβλήθη στο ΙΠΕ, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού είχαν δηλώσει ορθά όλα τα στοιχεία και δεν είχαν αποκρύψει οτιδήποτε. Το γεγονός ότι το ΙΠΕ ενέκρινε τα χρήματα καταδεικνύει ότι ικανοποιήθηκε από την αίτηση».

 

 

3.    Αξιολογήσεις Τμημάτων

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αξιολόγησης επτά Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχουν καταγραφεί οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην κάθε περίπτωση από πλευράς του ιδίου του Τμήματος, του Πανεπιστημίου και της Πολιτείας. Οι αξιολογήσεις των Τμημάτων θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

 

 

4.    Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την έγκριση από τη Σύγκλητο τριών νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 

·       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» (MA in Theoretical and Applied Linguistics - TAAL) του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών.

 

·       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού στην «Ιατρική Γενετική» (MSc or PhD in Medical Genetics) του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

 

·       Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις «Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών» (European Masters in Classical Studies) του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

 

Το Συμβούλιο χαιρετίζει τη νέα ανάπτυξη προς αυτές τις κατευθύνσεις και θα συμπαρασταθεί στην προσπάθεια υλοποίησής τους.

 

 

5.    Επανακαθορισμός του Ρόλου και των Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και Διαδικασίες Λειτουργίας του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Έγινε κατ΄ αρχήν ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

6.    Προσφορά για την προμήθεια και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Κουζινών για τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με δέκα (10) ψήφους υπέρ, μία (1) ψήφο εναντίον και μία (1) αποχή, εισήγηση που έγινε στα πλαίσια συνεδρίας της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης, όπως διατεθεί ποσό περίπου €120.000 - €130.000 για τοποθέτηση «μικροκουζινών» στους διάφορους χώρους του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου το Κέντρο να μπορεί να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2010, οπότε και θα είναι έτοιμο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναπροκήρυξης της προσφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού κουζινών. Για το σκοπό αυτό οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στην αναγκαία συνεννόηση  με τον οικοδομικό εργολάβο και στη συνέχεια ενημερώσουν την Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις προς λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

7.    Διορισμός Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πρόταση που έγινε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου προς τον Καθηγητή του London School of Economics, Χριστόφορο Πισσαρίδη, και την αποδοχή από τον ίδιο για ανάληψη της έδρας Marfin Laiki στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποφασίσθηκε η τοποθέτηση του κ. Πισσαρίδη στην 6η Βαθμίδα (κορυφή) της μισθολογικής κλίμακας Α16.

 

 

8.    Αντικατάσταση Φίλιππου Παττούρα από μέλος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του κ. Στέλιου Αχνιώτη στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., εις αντικατάσταση του κ. Φίλιππου Παττούρα ο οποίος παραιτήθηκε.

 

 

9.    Διορισμός Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών

 

Το Συμβούλιο έλαβε ενέκρινε το διορισμό του κ. ’κη Σωφρονίου, Ανώτερου Λειτουργού στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.

 

 

10.  Αποδοχή Δωρεάς Έγχρωμης Φωτοτυπικής Μηχανής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο της αποδοχής δωρεάς μίας έγχρωμης φωτοτυπικής μηχανής αξίας €4.800 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από την εταιρεία «Copyscience Enterprises Ltd».

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αναλάβει τη συντήρηση της μηχανής με βάση το προτεινόμενο από την εταιρεία σχέδιο συντήρησης χαμηλού σταθερού κόστους «Κόστος ανά αντίγραφο». Ζητήθηκε όπως το θέμα του κόστους συντήρησης διερευνηθεί περαιτέρω και ενημερωθεί το Συμβούλιο.

 

 

11. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών

11.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

 

·      99η Συνεδρία, ημερομ. 3 Ιουνίου 2009

·      102η Συνεδρία, ημερομ. 6 Ιουλίου 2009

·      104η Συνεδρία, ημερομ. 29 Ιουλίου 2009

·      106η (έκτακτη) Συνεδρία, ημερομ. 6 Αυγούστου 2009

·      107η (έκτακτη) Συνεδρία, ημερομ. 1 Σεπτεμβρίου 2009

·      108η (έκτακτη) Συνεδρία, ημερομ. 21 Σεπτεμβρίου 2009

 

11.2.    Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

 

·      34η Συνεδρία, ημερ. 2 Νοεμβρίου 2009