Περίληψη Αποφάσεων 185ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου

 

 

1.    Ετήσια Εκθεση Γενικής Ελέγκτριας για το 2009

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας που του απεστάλη και η οποία αφορά στην έκθεσή της για το 2009. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ερμηνεύει την επιστολή ως θετική σε σχέση με τις διοικητικές και διαχειριστικές βελτιώσεις στις οποίες έχει προβεί το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

2.    Αγορά Οικοπέδων/παλαιών κτηρίων στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας για τη μόνιμη στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Πανεπιστήμιο με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προτείνει όπως στην παρούσα φάση αγοραστούν από το Κράτος, έναντι ποσού ύψους 1.350.000 ευρώ περίπου από την κρατική χορηγία για το 2010, τα τεμάχια επί των οδών Κοραή, Ηρακλέους και Παίωνος.

 

 

3.    Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Τμήμα Βιολογίας

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι πρόκειται να αρχίσει η διαδικασία για τον  αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τα κτήρια της Βιολογίας. Αποφασίσθηκε ομόφωνα ο διορισμός του κ. Στέλιου Κοιλιάρη ως Επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

 

4.    Διάλεξη Νομπελίστα Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχει διευθετηθεί η πρώτη δημόσια διάλεξη του Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη, η οποία θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την 21η Ιανουαρίου 2011.

 

 

5.    Αξιολόγηση Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου σε ότι αφορά στην συμμόρφωση του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών με τις αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών και Οργάνων του Πανεπιστημίου μετά την αξιολόγηση του Τμήματος καθώς και για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο Πρύτανης.

 

 

6.    Ενημέρωση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κατέθεσε ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αφορά σε διευκρινήσεις που είχαν ζητηθεί από μέλος του Συμβουλίου σε σχέση με το θέμα της προκήρυξης προσφοράς για ανακαίνιση και διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού κέντρου της Οδού Αξιοθέας, και ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά.

 

 

7.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011 συνολικού ύψους 136.890.900 ευρώ.

 

 

8.    Προϋπολογισμός Ιατρικής Σχολής 2011

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Ιατρικής Σχολής για το 2011, συνολικού ύψους 492.455 ευρώ.

 

 

9.    Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κύπρου και εξαρτώμενους τους) ενιαίοι Κανονισμοί

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Συμβούλιο ενέκρινε προσχέδιο Κανονισμών καθώς και γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής  τα οποία θα αποτελέσουν βάση συζήτησης και περαιτέρω επεξεργασίας από ειδική ad hoc Επιτροπή για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στο Συμβούλιο.

 

 

10.  Συνταξιοδοτικά ωφελήματα μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση

 

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα διερευνηθεί με τους νομικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου προτού ληφθεί τελική απόφαση.