Περίληψη Αποφάσεων 186ης (Μέρος Α) Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

 

 

 

1.    Θέση Πανεπιστημιακού Διαμεσολαβητή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για κατάργηση των θέσεων με σύμβαση, το Υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να εγκρίνει τη δημιουργία θέσης Πανεπιστημιακού Διαμεσολαβητή με σύμβαση, για την οποία είχε περιληφθεί πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2011. Το Συμβούλιο ομόφωνα απέρριψε την εισήγηση για δημιουργία μόνιμης θέσης και αποφάσισε όπως αφαιρεθεί η σχετική πρόνοια από τον Προϋπολογισμό.

 

 

2.    Ειδική Επιτροπή για την Ιδρυση Ιατρικής Σχολής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με την πρόοδο στις εργασίες της Επιτροπής για την Iδρυση της Ιατρικής Σχολής. Oσον αφορά το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, αναφέρθηκε ότι αναμένεται η απόφαση της Πολιτείας κατά πόσον θα παραχωρηθούν τα κτήρια της Νοσηλευτικής Σχολής. Σε ότι αφορά στη στελέχωση της Ιατρικής Σχολής, αναφέρθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης προβλήματος που προκύπτει σε σχέση με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή των μελών της Ιατρικής Σχολής, έτσι ώστε με την έγκριση του Προϋπολογισμού να προωθηθεί η προκήρυξη θέσεων.

 

 

3.    Αναδόμηση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το θέμα της Αναδόμησης των Διοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβανόταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης συνεδρίας, αποσύρεται προσωρινά, προκειμένου να συζητηθεί ξανά με τους Προϊσταμένους και να υποβληθεί νέα βελτιωμένη εισήγηση, η οποία να είναι αντιπροσωπευτική για τα νέα δεδομένα του Πανεπιστημίου.

 

 

4.    Αγορά Οικοπέδων/παλαιών κτηρίων στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας για τη μόνιμη στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έχουν υπερπηδηθεί κάποια νομοτυπικά προβλήματα που προέκυψαν και ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς από το Κράτος, τριών συνεχόμενων οικοπέδων για το ποσό των 1.350.000 ευρώ.

 

 

5.    Ανάπτυξη  Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με εισήγηση για δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο στο πλαίσιο των ενεργειών που προωθεί το Πανεπιστήμιο εις ανταπόκριση υπόδειξης της Γενικής Ελέγκτριας που αφορά στην καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του.

 

Αποφασίσθηκε η περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση του θέματος με την Ελεγκτική Υπηρεσία προτού ληφθεί τελική απόφαση.

 

 

6.    Όροι Εργασίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Αίτημα για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με το αίτημα των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για σύναψη συλλογικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εξέτασε κατ΄ αρχήν την προτεινόμενη σύμβαση. Η λήψη τελικής απόφασης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου προκειμένου να διερευνηθούν διάφορα νομικά θέματα.