Περίληψη Αποφάσεων 188ης Συνεδρίας (Α Μέρος)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 14 Mαρτίου 2011

 

 

 

1.    Οροι Εργασίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών να καλέσει επίσημα σε συνάντηση την αντιπροσωπία της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ προς συζήτηση των αιτημάτων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αφορούν στους όρους εργοδότησής τους.

 

 

2.  Ανάπτυξη Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τη συνάντηση που πραγματοποίησε κλιμάκιό του με τη Ελεγκτική Υπηρεσία με αντικείμενο την ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών να προχωρήσει με τη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου βάσει μητρώου το οποίο θα συμφωνηθεί με την Ελεγκτική Υπηρεσία και σε ένα μήνα να επαναφέρει στο Συμβούλιο το θέμα της ανάπτυξης εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να εισηγηθεί ολοκληρωμένη λύση.

 

          

3.   Επιπρόσθετη συνεισφορά εργαζομένων για κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους ένταξης των συνταξιούχων στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Το Συμβούλιο εξέτασε εισήγηση της Συγκλήτου για δημιουργία Ταμείου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με στόχο την συνέχιση της παροχής συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και μετά την συνταξιοδότησή του και εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών και τον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας να επεξεργαστούν περαιτέρω το θέμα.

 

 

4.    Συμπλήρωση Επιτροπών Συμβουλίου Πανεπιστημίου

 

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα το Συμβούλιο αποφάσισε:

 

·         Τον διορισμό του κ. Πανίκου Γιάλλουρου ως μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου

 

·         Τον διορισμό του κ. Παντελή Δαμιανού ως μέλους στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

·         Τον διορισμό του κ. Αθανάσιου Γαγάτση ως μέλους στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού

 

 

5.    Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του κ. Πανίκου Γιάλλουρου ως μέλους στην Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στη θέση του κ. Στέλιου Κοιλιάρη ο οποίος απεχώρησε οικιοθελώς.