Περίληψη Αποφάσεων της 190ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

 

 

 

1.    Ενοικίαση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κολεγίου Τουρισμού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία για ενοικίαση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κολεγίου Τουρισμού.

 

                                                                                                                     

2.    Οροι Εργασίας των Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του σχετικά με το θέμα των όρων εργασίας των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έδωσε οδηγίες ως προς τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

 

 

3.    Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών δεν έχει ακόμη υιοθετήσει πλήρως τις αποφάσεις της Συγκλήτου και του Συμβουλίου μετά την αξιολόγηση του Τμήματος από την Ειδική Εξωτερική Επιτροπή.

 

Αποφασίσθηκε όπως ζητηθεί γραπτώς από το Τμήμα να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011.