Περίληψη Αποφάσεων 191ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 11 Iουλίου 2011

 

 

 

1.    Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011, συνολικού ύψους 99.636.445 ευρώ και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης με τη βοήθεια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών να προχωρήσουν στη κατάθεσή του στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

 

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον συγκροτημένο και σαφή τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ο Προϋπολογισμός και συνεχάρη όλους τους συντελεστές.

 

 

2.    Αντικατάσταση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σε Επιτροπές Εκλογής ΕΕΠ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ. Α. Γαγάτση όπως σε περιπτώσεις που ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων, κωλύεται να συμμετάσχει σε Επιτροπή Επιλογής Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τον αντικαθιστά ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης, Μάριος Μαυρονικόλας.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την αντικατάσταση του κ. Γαγάτση από τον κ. Μαυρονικόλα στις πιο κάτω Επιτροπές Επιλογής Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

 

Διδακτική της Γλώσσας - Τμήμα ΕΠΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Τμήμα ΕΠΑ

 

 

3.    Οργανωτική Δομή Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση πρότασης σχετικά με την οργανωτική δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και άκουσε τις θέσεις των Προϊσταμένων οι οποίοι προσκλήθηκαν στη συνεδρία. Τελικές αποφάσεις επί του θέματος θα ληφθούν σε μεταγενέστερη συνεδρία του Συμβουλίου.