Περίληψη Αποφάσεων της 195ης Συνεδρίας (Μέρος Α)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

 

 

                                                                                             

1.      Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Ωρομίσθιου Προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία διέπει τη μισθοδοσία και τους όρους υπηρεσίας των ωρομίσθιων εργατών (συντηρητών και καθαριστριών) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

2.      Ιδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου, η Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου, κα Μ. Πετρίδου παρουσίασε το θέμα της Ιδρυσης Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με ιδιαίτερη αναφορά στις εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω το θέμα. Στην παρουσίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ιδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κ. Αντη Αδάμ, ο οποίος παρέθεσε τις απόψεις του και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών.

 

 

3.      Κανόνες για τη διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Κανόνες για τα καθήκοντα και ευθύνες του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε:

 

(α)  Τους Κανόνες για τη διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και

 

(β)   Τους Κανόνες για τα καθήκοντα και ευθύνες του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

4.      Διαμόρφωση Εγκαταστάσεων Κολεγίου Τουρισμού

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, μετά την ενημέρωση της οποίας έτυχε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αύξηση του εκτιμηθέντος κόστους διαμόρφωσης των κτηρίων, επανέλαβε ότι θα δημιουργήσει (στους χώρους του Κολλεγίου Τουρισμού) υποδομές αξίας 1,5 εκ. ευρώ και μετά θα εξετάσει το θέμα της περαιτέρω επέκτασης αν έχει τη δυνατότητα. 

 

 

5.      Πλήρωση θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κοινωνικά Θέματα) στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Αποφασίσθηκε ο διορισμός της κας Χριστίνας Ματσούκα στη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κοινωνικά Θέματα) στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

6.      Διοικητική υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ίδρυση Ιατρικής Σχολής, μέχρι την πρόσληψη προσωπικού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με την ανάγκη διεύρυνσης της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται στην Επιτροπή.

 

Το Συμβούλιο τοποθετήθηκε κατ αρχήν θετικά υπέρ της διεύρυνσης της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται στην Επιτροπή.