Περίληψη Αποφάσεων 199ης Συνεδρίας του Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου (Μέρος Β)

Δευτέρα, 1η Μαρτίου

 

 

 

 

1.    Αίτημα Τμήματος Χημείας για παραχώρηση έγκρισης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας Πορωδών Υλικών, του Τμήματος Χημείας, προς φαρμακευτική εταιρεία, ύψους 400ευρώ.

 

 

2.    Γραφείο Διαχείρισης Χρήσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων

 

       Εγινε παρουσίαση του Γραφείου Διαχείρισης Χρήσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων το οποίο δημιουργήθηκε (στην οργανωτική δομή των Τεχνικών Υπηρεσιών) με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και την βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης των χώρων του Πανεπιστημίου.

 

 

3.    Το Συμβούλιο έλαβε γνώση:

 

3.1.    Των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

3.1.1.   Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·       Πρακτικά 48ης Συνεδρίας, ημερομηνίας 31/01/2012

 

3.1.2.   Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού

·       Πρακτικά 34ης Συνεδρίας, ημερομηνία 22/7/2011

·       Πρακτικά 35ης Συνεδρίας, ημερομηνία 09/7/2011

·       Πρακτικά 36ης Συνεδρίας, ημερομηνία 10/11/2011

 

3.2.    Του δελτίου προόδου για το Η-Πανεπιστήμιο για την περίοδο 7/12/2011-16/12012.