Περίληψη Αποφάσεων 203ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

 

 

1.    Ενοίκια Φοιτητικών Εστιών

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) για το θέμα των ενοικίων των φοιτητικών εστιών. Ανέφερε ότι διαβεβαίωσε την ΠΟΦΕΝ ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, θα ακούσει τις απόψεις των φοιτητών και θα εξετάσει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των εστιών.

 

 

2.    Ιατρική Σχολή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι: (α) έχει εγκριθεί  από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση του προϋπολογισμού της Σχολής για το 2012, και (β) αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ότι αφορά την εξολοκλήρου παραχώρηση του ΣΕΚΥ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για στέγαση της Ιατρικής Σχολής.

 

 

3.    Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου για την από κοινού ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο πιο πάνω θέμα.

 

Αποφασίσθηκε όπως ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο.

 

 

4.    Πίνακες Μεταφορών 2007-2010 και Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2011

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τους «Πίνακες Μεταφορών 2007-2010», οι οποίοι αφορούν μεταφορές μεταξύ άρθρων του ιδίου κεφαλαίου.

 

 

5.    Ενίσχυση Ορθόδοξου Κολλεγίου Δασκάλων Κένυας (Υποτροφίες)

 

Σε συνέχεια δύο προηγούμενων αποφάσεων του, ημερομ. 12/4/2010 και 2/4/2012 σχετικά με το θέμα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευκρίνισε ότι  στο συνολικό ποσό που διατίθεται προς το Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας για υποτροφίες φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας δεν περιλαμβάνονται τα δίδακτρα φοίτησης. 

 

 

6.    Διορισμός Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου 

 

Το  Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει  τον κ. Χρήστο Παπαέλληνα ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου, στη θέση του κ Μιχάλη Σαρρή, ο οποίος παραιτήθηκε Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

 

 

7.    Πλήρωση Θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου στη Βιβλιοθήκη

 

Αποφασίσθηκε όπως, για την πλήρωση της θέσης, διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Οι συνεντεύξεις ορίζονται να πραγματοποιηθούν περί τις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

 

8.    Παραίτηση Μέλους από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

Ο κ Συμεών Μάτσης, παραιτήθηκε από τη θέση μέλους στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών καταστεί πενταμελές και λειτουργεί ως τέτοιο μέχρι το Συμβούλιο να αποφασίσει διαφορετικά. 

 

 

9.    Διορισμός Μέλους στο Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Χρήστο Παπαέλληνα στη θέση του Αντιπροέδρου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., εις αντικατάσταση του κ Μιχάλη Σαρρή ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση μέλους στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

 

10.  Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των ακολούθων Σωμάτων/Επιτροπών:

 

10.1.    Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

 

·       Πρακτικά 197ης Συνεδρίας ημερ 27/12/2011

·       Πρακτικά 198ης Συνεδρίας ημερ 24/01/2012

·       Πρακτικά 202ης Συνεδρίας ημερ 10/02/2012

·       Πρακτικά 203ης Συνεδρίας ημερ 28/02/2012 & 29/2/2012

·       Πρακτικά 204ης Συνεδρίας ημερ 27/03/2012

·       Πρακτικά 205ης Συνεδρίας ημερ. 18/4/2012

·       Πρακτικά 206ης Συνεδρίας ημερ. 24/4/2012

·       Πρακτικά 207ης Συνεδρίας ημερ 09/05/2012

 

10.2.    Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

 

·      Πρακτικά 49ης Συνεδρίας ημερ. 22/5/2011