Περίληψη Αποφάσεων 179ης Συνεδρίας (Μέρος Β)

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

 

 

 

1.    Διοικητική Έρευνα στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής για διαπίστωση ενδεχόμενης ευθύνης εκάστοτε Προέδρων του Τμήματος και Κοσμητόρων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών αναφορικά με ταυτόχρονη διατήρηση θέσης από Καθηγητή σε δύο Πανεπιστήμια

 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε τα πορίσματα της έρευνας για το πιο πάνω θέμα, σύμφωνα με τα οποία δεν προκύπτουν ευθύνες των τότε αξιωματούχων του Τμήματος και της Σχολής σε σχέση με την παραβίαση των Κανόνων από Καθηγητή. Το Συμβούλιο έχει ήδη επιληφθεί του θέματος της παραβίασης της Νομοθεσίας από τον συγκεκριμένο Καθηγητή.

 

 

2.    Εκθεση Εμπειρογνώμονα ΕΤΕΚ αναφορικά με ατύχημα σε εργαστήριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Κατασκευαστικής

 

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης πραγματογνώμονα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου αναφορικά με τις αιτίες βλάβης μηχανήματος στο εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής που βρίσκεται στο παράρτημα Λατσιών και υιοθέτησε το σχετικό πόρισμα.

 

 

3.    Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

 

 

4.    Οργανόγραμμα Πρυτανείας

 

Το   Συμβούλιο ενέκρινε το νέο οργανόγραμμα της Πρυτανείας και ταυτόχρονα:

 

(α)   Ενέκρινε τη δημιουργία και πλήρωση θέσης Ανώτερου Λειτουργού (κλίμακα Α13) στο Γραφείο Στήριξης της Πρυτανείας

 

(β)   Αποφάσισε όπως ο αριθμός των ατόμων που θα στελεχώνουν το Γραφείο Στήριξης της Πρυτανείας (Γραφεία Πρύτανη και δύο Αντιπρυτάνεων), στο οποίο σήμερα απασχολούνται συνολικά έξι άτομα, παραμείνει στα έξι άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η νέα για τον συγκεκριμένο Τομέα θέση Α13.

      

Το Συμβούλιο σημείωσε ότι αν υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα στη διεκπεραίωση του έργου της Πρυτανείας, τότε το Συμβούλιο είναι έτοιμο να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των ατόμων.

 

 

5.    Οργανόγραμμα Γραφείου Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το νέο οργανόγραμμα του Γραφείου του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

 

 

6.   Ετήσια Οικονομική Χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Π.Κ. για το έτος 2011, ύψους 80,000 ευρώ

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση χορηγίας ύψους 80.000 ευρώ, προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου, για το έτος 2011.

 

 

7.   Τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την προτεινόμενη από τη Σύγκλητο τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμών, με την οποία θα επιτρέπεται στη Σύγκλητο να διορίζει τρεις έως πέντε (3-5) εξωτερικούς εισηγητές σε περιπτώσεις ανέλιξης ή εκλογής των Αναπληρωτών Καθηγητών και Καθηγητών και δύο έως πέντε (2-5) εξωτερικούς εισηγητές, για ανέλιξη ή εκλογή στις θέσεις του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή.

 

Σκοπός της εγκριθείσας τροποποίησης είναι να καταστεί δυνατός ο καταρτισμός Ειδικών Επιτροπών από περισσότερους εξωτερικούς εισηγητές από ότι προβλέπεται σήμερα στους Κανονισμούς, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εσωτερικών εισηγητών (π.χ. στις περιπτώσεις νέων μη αυτονομημένων Τμημάτων ή στις περιπτώσεις στις οποίες η συμμετοχή εσωτερικών εισηγητών είναι αδύνατη για διάφορους λόγους).

 

 

8.    Εγκριση άδειας εργασίας ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Universite Paris Diderot - Paris 7

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Α. Γαγάτση όπως του δοθεί άδεια να εργαστεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Universite Paris Diderot - Paris 7, για το διάστημα 2/1/2011 μέχρι 2/2/2011.

 

 

9.   Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς το Ανοικτό Πανεπιστήμιο από  κ Χρήστο Τσαϊτουρίδη, Λέκτορα Τμήματος Νομικής

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε  το αίτημα του κ Τσαϊτουρίδη όπως του δοθεί άδεια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση μελέτης ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών, για διάστημα 3 μηνών (μέσα Ιουλίου - μέσα Οκτωβρίου 2010).

 

 

10.  Τροποποίηση της διαδικασίας συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Συγκλήτου για τροποποίηση  του Κανόνα που αφορά τη διαδικασία συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές με Εκλέκτορες, ώστε όλα τα μέλη του διοικητικού προσωπικού να ψηφίζουν σε ξεχωριστή κάλπη και να γίνεται καταμερισμός της ψήφου κατ΄ αναλογία, αντίστοιχα σε όλους τους υποψηφίους.

 

 

11.  Διορισμός νέου Αντιπροέδρου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει το μέλος του Συμβουλίου κ. Μιχάλη Σαρρή στη θέση του Αντιπροέδρου του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

 

 

12.  Εγκύκλιος για την Ιδρυση Εδρών

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από τροποποιήσεις σε προσχέδιο εγκυκλίου, την Εγκύκλιο για την Ιδρυση Εδρών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

13.  Επανεξέταση της οργανωτικής τοποθέτησης του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών

 

Το Συμβούλιο, ως η απόφασή που έλαβε κατά την ίδρυση του Τομέα Συμβάσεων Αγορών, επανεξέτασε το θέμα της οργανωτικής τοποθέτησης του Τομέα.

 

Με επτά (7) ψήφους υπέρ και μία (1) εναντίον, αποφασίσθηκε όπως:

 

(α)    Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών συνεχίσει να υπάγεται στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υπό το καθεστώς ανεξάρτητου γραφείου

 

(β)     Είναι στρατηγική επιλογή του Οργανισμού να βοηθήσει και να υποστηρίξει τον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών να αναπτυχθεί ως ανεξάρτητος Τομέας

 

(γ)     Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών θα τύχει λεπτομερούς αξιολόγησης με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας.

 

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ότι ορθώς δημιουργήθηκε ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών και αναγνώρισαν τη χρησιμότητά του.

 

 

14.  Πρακτικά  31ης  Συνεδρίας (29/5/2009) της Επιτροπής Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης - «Φοιτητικές Εστίες  Β - Ενδεχόμενη Προώθηση Ανέγερσης με τη Μέθοδο της  Αυτοχρηματοδότησης»

 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η ενδεχόμενη προώθηση ανέγερσης των φοιτητικών Εστιών Β με τη μέθοδο της Αυτοχρηματοδότησης έχει ενταχθεί στα πλαίσια της συζήτησης ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης 2011-20 την οποία πραγματεύεται η Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης. 

 

 

15. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ακολούθων Συνεδριάσεων των Σωμάτων/Επιτροπών:

15.1     Επιτροπή Κτηρίων και Πανεπιστημιούπολης

·            40η Συνεδρία, ημερομ.1 Ιουνίου 2010

15.2     Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών

·            110η Συνεδρία ημερομ. 21 Οκτωβρίου 2009

·            113η Συνεδρία ημερομ. 11 Νοεμβρίου 2009

·            114η Συνεδρία ημερομ. 26 Νοεμβρίου 2009

·            115η Συνεδρία ημερομ. 17 Δεκεμβρίου 2009

 

16.   Tο Συμβούλιο έλαβε γνώση των Οικονομικών Καταστάσεων των ακολούθων οντοτήτων

16.1.  Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

·            Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.