Περίληψη Αποφάσεων της 212ης Συνεδρίας

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

 

1.      Ιατρική Σχολή

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την εκλογή των δύο πρώτων ακαδημαϊκών γιατρών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για άλλα τρέχοντα θέματα που αφορούν την έναρξη λειτουργίας της Σχολής.

 

 

2.      Υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι από το ποσό των 72,3 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε εγκριθεί ως κρατική χορηγία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εισπράχθηκε μόνο το ποσό των 61,4 εκατομμυρίων ευρώ, συνεπώς το Πανεπιστήμιο έχει στον Προϋπολογισμό του έλλειμμα της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία ποσό ύψους 8,5 -9 εκ. ευρώ αφορά τη μισθολόγιο του προσωπικού.

 

Το θέμα θα συζητηθεί ξανά κατά την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου για λήψη τελικών αποφάσεων.

 

 

3.      Απόφαση σχετικά με τους μισθούς Ιανουαρίου 2013

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την αναμενόμενη καταβολή του δωδεκατημορίου Ιανουαρίου του Προϋπολογισμού του 2013 και αναμένει περαιτέρω πληροφόρηση για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

4.      Ενοικίαση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κολλεγίου Τουρισμού

 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της ενοικίασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κολεγίου Τουρισμού μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας του Κολεγίου και έλαβε σχετικές αποφάσεις.