Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ και Διδακτορικού στην Πληροφορική.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα διέπονται από σχετικούς Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (149η Συνεδρία Συγκλήτου, 22/5/2002). Οι κανόνες αυτοί παρουσιάζονται εδώ. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις Προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το τελικό έντυπο της Διατριβής Μάστερ και Διδακτορικού αντίστοιχα.

Προγράμματα Μάστερ

Το Τμήμα Πληροφορικής από το Ακαδημαϊκό 'Ετος 2009-2010, προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  1. Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής (MEΠ)
  2. Μάστερ στο Διαδικτυακό Υπολογισμό (ΜΔΥ)
  3. Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα (ΜΕΣ)
  4. Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΕΜ).

Aπό το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  1. Μάστερ στο Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών (ΜΗΠ).

Επίσης, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη Σχολή Θετικών και Έφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  1. Μάστερ σε Γνωστικά Συστήματα.

Σύμφωνα με το Σύστημα ECTS, απαιτούνται τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS για την απόκτηση Διπλώματος Μάστερ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Εξαίρεση, αποτελεί το Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικές (Επαγγλεματικό Πρόγραμμα) που απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 75 μονάδες ECTS.

Για τα τέσσερα πρώτα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου από αναγνωρισμένο ίδρυμα, με γενικό βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο του «Λίαν Καλώς». Σχετική επαγγελματική εμπειρία, μπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν.

Στα προγράμματα Μάστερ στα οποία απαιτείται η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Μάστερ, η διατριβή θα πρέπει να αποθηκεύεται στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου ΚύπρουΛήκυθος (https://lekythos.library.ucy.ac.cy/).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.