Μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις του Τμήματος Πληροφορικής εδώ.