Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί όπως καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης.

Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται όπως υιοθετήσει περιβαλλοντική πολιτική της οποίας βασικός άξονας αποτελεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. ...περισσότερα
poster