09-03 Αγγλικά Haroutunian St., N. Pashourtidou and N. Pospori, 'Potential Output and Output Gap. Estimates for the Economy of Cyprus', December 2003
08-03 Ελληνικά Π. Πασιαρδής, Θ. Μαμουνέας "Ανάλυση της Παραγωγικότητας του Κυπριακού Τουριστικού Προϊόντος", Νοέμβριος 2003.
07-03 Αγγλικά Π. Πασιαρδής, 'Poverty and Social Exclusion in Cyprus', December 2003
06-03 Αγγλικά Π. Πασιαρδής., Σ Χατζησπύρου, 'The Economic Effects of the Turkish Invasion on the Greek Cypriots', November 2003
05-03 Ελληνικά Π. Πασιαρδής, Σ. Χατζησπύρου, ''Μέτρηση του Πληθωρισμού και το Κόστος Ζωής των Νοικοκυριών", Ιούλιος 2003.
04-03 Ελληνικά Π. Καραμάνου, Π. Μιτσής και Π. Πασιαρδής , "Μακροοικονομικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονομίας: Μερικά αρχικά αποτελέσματα", Απρίλιος 2003.
03-03 Ελληνικά Π. Πασιαρδής, Γ. Ιουλιανός και Ν. Λοής, "Παραγωγικότητα του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα: Σύγκριση με Συνεργατικά και Αγγλικές Τράπεζες", Φεβρουάριος 2003.
02-03 Ελληνικά Π. Νεάρχου, Π. Πασιαρδής, "Φορολογική Μεταρρύθμιση, Ανισότητα και Φτώχεια", Μάϊος 2003.
01-03 Ελληνικά Π. Πασιαρδής, Σ. Χατζησπύρου, "Τα Οικονομικά του Σχεδίου Ανάν", Φεβρουάριος 2003.