08-04 Ελληνικά Χασάπης Κ., "Μακροχρόνιες Επιδράσεις Αγοράς Χρήματος και Κεφαλαίου στην Οικονομική Ανάπτυξη και Βραχυχρόνιες Επιδράσεις Χρηματιστηριακής και Πραγματικής Οικονομικής Δραστηριότητας", Νοέμβριος 2004.
07-04 Ελληνικά Μιτσής Π., και Λ. Χριστοφίδης "Μακροοικονομικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονομίας: Διάσπαση του ΑΕΠ και της Εγχώριας Δαπάνης της Κύπρου από Ετήσια σε Τριμηνιαία Βάση για την περίοδο 1990-2001", Οκτώβριος 2004.
06-04 Αγγλικά Xhollo E, "Monetary Transmission and Bank Lending in Cyprus", Σεπτέμβριος 2004.
05-04 Ελληνικά Κωμοδρόμου Δ., και Σ. Χατζησπύρου "Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές", Οκτώβριος 2004.
04-04 Ελληνικά Χριστοφίδης Λ., και Κ. Κτωρής "Μακροοικονομικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονομίας: Εξαγωγές και Εισαγωγές", Ιούνιος 2004.
03-04 Αγγλικά Haroutunian St., P. Pashardes, ''Structural Fiscal Balance Estimates for the Economy of Cyprus'', May 2004
02-04 Αγγλικά Haroutunian St., P. Mitsis and P. Pashardes, ''Using Brochure Information for the Hedonic Analysis of Holiday Packages'', March 2004
01-04 Ελληνικά Π. Πασιαρδής, Π. Νεάρχου και Ν. Έμπορα, "Τα Οικονομικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση", Φεβρουάριος 2004.