13-07 Ελληνικά Χασάπης Λ., "Η Διαδικασία Σύγκλισης και η Μεταβλητότητα των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου", Δεκέμβριος 2007.
12-07 Ελληνικά Ανδρέου Μ., Ν. Νικολαϊδου, Α. Πολυκάρπου και Σ. Χατζησπύρου, "Το μοντέλο προσομοίωσης φοροπαροχών για την Κυπριακή οικονομία", Δεκέμβριος 2007.
11-07 Αγγλικά Pashardes P., "Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children", December 2007.
10-07 Αγγλικά Christofides L. and K. Vrachimis, "The Gender Wage Gap in Cyprus", Δεκέμβριος 2007.
09-07 Ελληνικά Ηλιοφώτου-Μένον Μ., Ν. Πασιουρτίδου, Α. Πολυκάρπου και Μ. Σωκράτους, "Προσδοκίες φοιτητών για απασχόληση και μισθό στην Κύπρο", Δεκέμβριος 2007.
08-07 Ελληνικά Μαμουνέας Θ. και Χρ. Σ. Σάββα, "Κρατικές δαπάνες για υποδομές και η παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα", Νοέμβριος 2007.
06-07 Αγγλικά Kontolemis Z., S. Nicolaou, N. Pashourtidou and C. S. Savva, "Business and consumer surveys in the European Union: What do they tell us?", July 2007.
05-07 Αγγλικά Christofides L., A. Kourtellos and K. Vrachimis, "New unemployment indices for Cyprus and their performance in established economic relationships", July 2007.
04-07 Αγγλικά Mamuneas T. and C.S. savva, "The efficiency of Cypriot commercial banks: Comparison with Gree and the UK", June 2007.
03-07 Ελληνικά Χασάπης Κ., "Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και κυπριακή οικονομία", Απρίλιος 2007.
02-07 Ελληνικά Πασιαρδής Π., Σ. Χατζησπύρου και Ν. Νικολαϊδου, "Η φτώχεια στην Κύπρο και στόχευση κοινωνικών παροχών", Μάρτιος 2007.
01-07 Αγγλικά Christofides L., A. Kourtellos and K. Vrachimis, "Unemployment indices for Cyprus: A comparative study", March 2007.