09-08 Αγγλικά Adamou A., and S. Clerides, "Prospects and Limits of Tourism-Led Growth: A Cross-Country Analysis", December 2008.
08-08 Ελληνικά Μιχαήλ Μ., Κ. Χατζηγιάννης, Μ. Στεφανίδης, Λ. Χριστοφίδης, Σ. Κληρίδης και Μ. Μιχαλοπούλου, "Οι επιδράσεις της μετανάστευσης στην ανεργία, στη μερική απασχόληση και στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό", Δεκέμβριος 2008.
07-08 Αγγλικά Cleanthous P., "Determinants of Tourism Demand in Cyprus", December 2008.
06-08 Αγγλικά Zachariadis T., "Assessement of External Costs from the use of cars in Cypriot cities", November 2008.
05-08 Αγγλικά Christofides L., A. Kourtellos and K. Vrachimis, "Interest Rates in Cyprus and Comparisons with other EU Countries", October 2008.
04-08 Ελληνικά Ζαχαριάδης Θ., "Μακροχρόνια πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Κύπρο: Η επίδραση των κλιματικών αλλαγών", Οκτώβριος 2008.
03-08 Ελληνικά Γρηγορίου Π., Θ. Μαμουνέας, Π. Πασιαρδής και Χρ. Σ. Σάββα, "Η επίδραση του ευρώ στην παραγωγικότητα", Ιούνιος 2008.
02-08 Ελληνικά Μιχαήλ Μ., Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης και Σ. Κληρίδης, "Οι επιδράσεις της μετανάστευσης στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας", Απρίλιος 2008.
01-08 Αγγλικά Pashardes P., and A. Polykarpou, "Tax-free income vs. in-work tax credits: Effects on labour market participation", March 2008.