11-09 Αγγλικά Gregoriou P., Z. Kontolemis and M. Matsi, "Immigration in Cyprus: An Analysis of the Determinants", December 2009.
10-09 Αγγλικά Christofides L.N., and M. Michael, "Productivity and Growth Accounting in the LIME Assessment Framework (LAF) and its Application to Cyprus", December 2009.
09-09 Αγγλικά Christofides L. N., A. Kourtellos, A. Theologou and K. Vrachimis, "Intergenerational income mobility in Cyprus", December 2009.
08-09 Ελληνικά Κληρίδης Σ. και Μ. Χαραλάμπους, "Προσαρμογή λιανικών τιμών καυσίμων στη διεθνή τιμή πετρελαίου", Δεκέμβριος 2009.
07-09 Αγγλικά Kontolemis Z. G., N. Pashourtidou, C. Savva and A. Tsiaklis, "A Forecasting Exercise for Output and Inflation in Cyprus", December 2009.
06-09 Ελληνικά Βραχίμης Κ., Π. Πασιαρδής, Α. Πολυκάρπου και Λ. Χριστοφίδης, "Μισθολογικό χάσμα ανδρών - γυναικών στην Κύπρο και την ΕΕ", Δεκέμβριος 2009.
05-09 Ελληνικά Ανδρέου Μ. και Π. Πασιαρδής, "Εισοδηματική ανισότητα, φτώχεια και η επίδραση της μεταρρύθμισης των συντάξεων", Νοέμβριος 2009.
04-09 Αγγλικά Christofides L.N., and M. Michael, "An investigation of the Lisbon methodology assessment framework (LAF)", July 2009.
03-09 Αγγλικά Gregoriou P., Th. Mamuneas and P. Pashardes, "Agricultural Support Policies and Optimum Tax and Levy Scheme for Pesticide Use in Farm Production", July 2009.
02-09 Αγγλικά Zoumides Chr., and Th. Zachariadis, "Irrigation water pricing in Southern Europe and Cyprus: The effects of the EU common agricultural policy and the water framework directive", June 2009.
01-09 Ελληνικά Πασιαρδής Π. και Χρ. Σ. Σάββα, "Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο", Μάρτιος 2009.