10-10 Αγγλικά Andreou E., A. Kourtellos and N. Pashourtidou, "Forecasting toolbox for Cyprus GDP growth", December 2010.
09-10 Αγγλικά Pashardes P., and A. Polycarpou, "Taxation, Labour Suply and Welfare: A micro-simulation analysis for Cyprus", December 2010.
08-10 Ελληνικά Ανδρέου Α. και Π. Πασιαρδής, "Αναδιανεμητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης", Δεκέμβριο 2010.
07-10 Αγγλικά Christofides L.N., and M. Michael, "An application of the LIME Assessment Framework (LAF): The Case of Cyprus", November 2010.
06-10 Αγγλικά Savva Chr. S., "Business Consumer Surveys: Do they help in predicting GDP growth? The case of Cyprus", November 2010.
05-10 Αγγλικά Pashardes P., and A. Polycarpou, "Labour Supply in Cyprus", October 2010.
04-10 Αγγλικά Pashourtidou N., and A. Tsiaklis, "An assessement of business and consumer survey data for Cyprus", September 2010.
03-10 Αγγλικά Zachariadis Th., "The Costs of Residential Water Scarcity in Cyprus", May 2010.
02-10 Αγγλικά Andreou M., P. Pashardes and N. Pashourtidou, "Cost and Value of Health Care in Cyprus", April 2010.
01-10 Αγγλικά Kontolemis Z. G., N. Pashourtidou and A. Tsiaklis, "Business and consumer surveys in Cyprus and the Euro area", April 2010.