Το ΚΟΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IMD εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness Yearbook, το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών διαφόρων χωρών. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποτελούν τους συνεργαζόμενους φορείς του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας που συμβάλλουν στη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο.

 
 
Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2022

Το 2022, η Κύπρος κατατάσσεται 40ή σε όρους ανταγωνιστικότητας, ανάμεσα σε 63 χώρες, σημειώνοντας υποχώρηση επτά θέσεων σε σχέση με το 2021. Η υποχώρηση της θέσης της Κύπρου προήλθε κυρίως από σημαντική επιδείνωση στην κατηγορία της οικονομικής επίδοσης. Στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες που συμπληρώνουν τη γενική κατάταξη, οι αλλαγές στη θέση της Κύπρου το 2022 ήταν οριακές. Στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του κράτους και της υποδομής σημειώθηκε βελτίωση μίας θέσης, ενώ στην κατηγορία της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων καταγράφηκε υποχώρηση μίας βαθμίδας. Διαβάστε περισσότερα

 

Κατατάξεις προηγούμενων ετών