Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), το οποίο ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΚΟΕ στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. Ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του είναι κατά κύριο λόγο θέματα που ενδιαφέρουν την Κυπριακή οικονομία, το ΚΟΕ έχει ευρύτερους προσανατολισμούς και η έρευνά του επεκτείνεται σε ζητήματα γενικότερου ακαδημαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Απώτερος στόχος του ΚΟΕ είναι να συμβάλει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο με τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ενδελεχή επιστημονική μελέτη και τεκμηριώνονται με εμπειρική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύει Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται στο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 'Οικονομική Έρευνα'. Επίσης, δημοσιεύει σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση ή περιοδικά διάφορα δελτία που περιγράφουν και αναλύουν την κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, όπως 'Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας' και 'Οικονομικές Προοπτικές', 'Ανάλυση Παραγωγικότητας', 'Σχόλιο Οικονομικής Πολιτικής' και ο 'Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου'. Το αγγλόγλωσσο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review που εκδίδει το ΚΟΕ κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο, (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας με συμπεράσματα πολιτικής Κυπριακού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.


Οι δραστηριότητες του ΚΟΕ περιγράφονται στην ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε για ενημέρωση και πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του.

Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου
Διευθύντρια ΚΟΕ