Μήνυμα Καλωσορίσματος
Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην επίσημη ιστοσελίδα της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Φ.Ε.ΠΑΝ. αποτελεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό σώμα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται μέλος στην Φοιτητική Ένωση, αποκτώντας δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, σε ότι αφορά την Φοιτητική Ένωση. Ως Φ.Ε.ΠΑΝ συμμετέχουμε σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου (Συμβούλιο Πανεπιστημίου, Σύγκλητο, Συγκλητικές Επιτροπές και Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών) ...περισσότερα