Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Η Ερευνητική Μονάδα "Κέντρο Σπουδών Φύλου" του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα Διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Σπουδών Φύλου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κανονισμούς για Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων. Η Ερευνητική Μονάδα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής ...περισσότερα
 
Η Πρόεδρος του Κέντρου Σπουδών Φύλου,
Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
genImage 1genImage 2genimage 3