Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Εκ μέρους όλων των μελών του ερευνητικού προγράμματος «Συνδυάζοντας Γενικευμένες και Εξειδικευμένες Πρακτικές για Διερεύνηση της Σχέσης της Ποιότητας Διδασκαλίας με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα», θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα του προγράμματος....περισσότερα 
 Ο συντονιστής τους προγράμματος

Δρ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Επίκουρος Καθηγητής, Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση