Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Σωματείο από τον Μάρτιο του 2002... περισσότερα
 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.