Σύντομο Μήνυμα
Το Τμήμα Νευρολογίας ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι μια νεοσυσταθείσα κλινική, διδακτική και ερευνητική ομάδα με επίκεντρο τη βελτίωση της κατανόησης και θεραπείας ασθενειών του νευρικού συστήματος. Αποτελείται από δύο τμήματα, τη Νευρολογική Κλινική και την Ερευνητική Ομάδα.
Η Νυρολογική Κλινική ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στη Λευκωσία. Είναι η πρώτη Νευρολογική Κλινική και η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική στην Κύπρο. Η Ερευνητική Ομάδα στεγάζεται στο Σιακόλειο και ενώνει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία έρευνας και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της έρευνας στη Νευρολογία και στις Νευροεπιστήμες..Διαβάστε περισσότερα