Το περιοδικό Νομομάχεια συνιστά συγγραφικό εγχείρημα των μελών του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Group of Legal Education UCY). Η Νομομάχεια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας ανάλογο των ενδιαφερόντων των συγγραφέων της, η οποία ταυτόχρονα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους βασικούς δικαιικούς τομείς της νομικής επιστήμης.
 
FACEBOOK research 0 news 1