Μήνυμα Kαλωσορίσματος
 
Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών (ΤΣΑ) ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, που λήφθηκε στις 19 Ιουνίου 2009. Κατά το έτος ίδρυσης του Τομέα εκδόθηκαν Εσωτερικοί Κανόνες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίοι καθορίζουν τα αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών, τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών ...περισσότερα
 Τομέα Συμβάσεων και Αγορών