Μήνυμα Καλωσορίσματος 
 
To Πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του ...περισσότερα
 
Καθ. Ειρήνη-Άννα Διακίδου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 
 

Έρευνα - UCY Portal

Ενημερωθείτε για τις νέες Ανοικτές Προσκλήσεις για Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, άλλα Ευρωπαϊκά νέα καθώς και για τις οδηγίες συγγραφής προτάσεων στον σύνδεσμο "Έρευνα" του UCY Portal.

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο Οδηγό για Πολιτικές Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  
Γνώση, 'Ερευνα, Καινοτομία (ταινία)
- Οι Ερευνητικές δραστηριότητες:
res ani1
- Οι Ερευνητικές Χορηγίες ERC που εξασφάλισε το ΠΚ (ταινία):
erc ani2