Μήνυμα Καλωσορίσματος

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί τρία χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και σε αυτό λαμβάνουν μέρος τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ολλανδία και Αγγλία)....περισσότερα

Δρ. Λεωνίδας Κυριακίδης
 Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

 

123