Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογικής Έρευνας που διευθύνεται από την Δρ Γεωργία Παναγιώτου είναι μέρος του Τμήματος Ψυχολογίας και εντοπίζεται στην Νέα Πτέρυγα των κεντρικών κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιείται και για τις εργαστηριακές δραστηριότητες του Δρ Γιώργου Σπανούδη και στεγάζει τα ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα της Δρ Παναγιώτου αλλά και τις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες με την Δρ Μαρία Καρεκλά και άλλα ακαδημαϊκά μέλη...περισσότερα
010902110209021103090211