ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
                     Υπουργείο Πολιτισμού – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ομάδα Αρχαιολογίας Τοπίου

achaiasites Το Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ιστορική Τοπογραφία της Αχαΐας, αποτέλεσμα συνεργασίας της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ξεκίνησε το 1985 για την καταγραφή γνωστών και νέων αρχαιολογικών θέσεων μέσω εκτεταμένης έρευνας επιφανείας, με σκοπό τη σύνταξη αρχαιολογικού χάρτη της Δυτικής Αχαΐας. Από το 1991 κρίθηκε σκόπιμη η εφαρμογή της μεθοδολογίας της συστηματικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, μέσα από τη συμβολή και συνεργασία της εκκολαπτόμενης τότε Ομάδας Αρχαιολογίας του Τοπίου (ΟΜ.ΑΡ.Τ.). Ολόκληρη η παράκτια ζώνη και η ενδοχώρα μεταξύ Αλισσού, Θεριανού και Καμινίων διερευνήθηκε συστηματικά μέχρι και το 1995 από την ομάδα έρευνας, εντοπίζοντας και καταγράφοντας σημαντικό αριθμό γνωστών και άγνωστων αρχαιολογικών θέσεων όλων των περιόδων.
achaiapots Κατόπιν συμφωνίας συνεργασίας με τον Κ. Παπαγιαννόπουλο, συντονιστή της ΟΜ.ΑΡ.Τ. και του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας (Ι.Τ.Ι.), ο συντονιστής του ArtLandS Lab ξεκίνησε το 2013 τη μελέτη του κεραμικού υλικού επιφανείας από αρχαιολογικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, οι οποίες χρονολογούνται από την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο ως και τους νεότερους χρόνους. Ανάμεσα στις αξιόλογες αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής, συγκαταλέγεται αποθέτης κεραμικού εργαστηρίου του 13ου-14ου αιώνα στη θέση Δερβένι, καθώς και μικρές οικιστικές θέσεις του πρώιμου Μεσαίωνα στην περιοχή Θεριανού-Αλισσού-Καμινίων, οι οποίες εντοπίστηκαν μέσα από τη συγκέντρωση μικρού αριθμού οστράκων εφυαλωμένης κεραμικής από την Κων/πολη και αμφορέων από την Ιταλία και διάφορες περιοχές του Αιγαίου. Η μελέτη της κεραμικής επιφανείας βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2015 και να δημοσιευθεί άμεσα.