Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου υποστηρίζει τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες των ακαδημαικών και φοιτητών του Τμήματος που απασχολούνται στον τομέα υλικών. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν όλο το φάσμα των δομικών υλικών, από τα παραδοσιακά μέχρι και τα σύγχρονα.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με συσκευές και όργανα που συνάδουν με τα Ευρωπαικά πρότυπα. Πέρα από τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, το εργαστήριο παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στο παρόν στάδιο, το εργαστήριο στεγάζεται στις προσωρινές εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Στροβόλου (Κτήριο Αρσαλίδου). Υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το εργαστήριο θα μετακινηθεί σε καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη.