ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Κ.) / EMERGENCY PHONE NUMBERS (UCY)

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
EMERGENCY PHONE NUMBERS

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ / HEALTH CENTERS 
Πανεπιστημιούπολη / Panepistimioupoli - New Campus 22 89 5270
Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως / Kallipoleos - Old Campus 22 89 5280
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SECURITY 
Περίπολος (24ωρο)
Patrol (24h)
96100039
Φύλακας - Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη
Guard - University House Anastasios G. Leventis
22 89 4055, 96 100031
Φύλακας - Κτήριο Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 01
Guard - Faculty of Pure and Applied Sciences, Building 01
22 89 2797, 96 100032
Φύλακας - Κτήριο Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 02
Guard - Faculty of Pure and Applied Sciences, Building 02

22 89 2897, 96 100033

Φύλακας - Κτήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Guard - Faculty of Economics and Management
22 89 3730, 96 100034
Φύλακας - Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως
Guard - Kallipoleos Old Campus
22 89 2011, 96 100035
Φύλακας - Παράρτημα Λατσιών
Guard - Latsia Annex
22 89 4515, 96 100036
Φύλακας - Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Guard - Siakolio Educational Center for Clinical Medicine
22 89 5229, 96 100037
Φύλακας - Φοιτητικές Εστίες
Guard - Student Halls
22 89 3002, 96 100038
Φύλακας - Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Guard - Learning Resource Centre - Library "Stelios Ioannou"
22 89 5535, 96 100069
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ / HEALTH & SAFETY 
Τομέας Ασφάλειας και Υγείας
Health and Safety Section
22 89 4147/4169
Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
Office for Health, Safety and Environment
22 89 4134/4169
Γραφείο Ασφάλειας (Φύλαξη)
Office for Security
22 89 4250/4169
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / EMERGENCY NUMBERS 
Πρώτες Βοήθειες/First Aid , Πυροσβεστική Υπηρεσία/Fire Service
 
112
Αστυνομία/Police*
*μόνο μετά από Έγκριση των Πρυτανικών Αρχών/only after approval from Rectorate