Αρχικά Τίτλος Ιστοσελίδα
ΚΕΠΕΑΑ Κέντρο Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης www.ucy.ac.cy/admin_servG/kepeaaG
ΟΕΒ Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων www.oeb.org.cy
ΚΕΒΕ Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο www.ccci.org.cy
ΑΑΑΔ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού www.hrdauth.org.cy
ΚΣΔΑΔ Κυπριακός Σύνδεσμος Ανθρώπινου Δυναμικού www.cyhrma.org
ΕΔΥ Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy
ΚΔ Κυπριακή Δημοκρατία www.cyprus.gov.cy
CCS Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής
Cyprus Computer Society
www.ccs.org.cy
ΕΑΡΜ European Association for Personnel Management www.eapm.org
SHRM Society of Human Resources Management www.shrm.org
ILO International Labor Organization www.ilo.org
AHRMIO Association for Human Resources Management in International Organizations www.ahrmio.org
HSE Health and Safety Executive www.hse.gov.uk
IOSH Institution of Occupational Safety and Health www.iosh.co.uk