Φώφη Κωσταντινίδου
Διεύθυνση:
Τμήμα Ψυχολογίας
Λεωφ. Καλλιπόλεως 65
Γραφείο: A206 Κτήριο: Αντωνίου
Τηλέφωνο: 22892078
Φαξ: 22892071
  fofi

 

Μαριάννα Χριστοδούλου
Η Μαριάννα πήρε το πρώτο της πτυχίο στην λογοπαθολογία από το University of Maryland, Maryland, USA και τον τίτλο Master's από το NOVA Southeastern University, Florida, USA. Είναι διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου από το χειμερινό εξάμηνο 2009. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονα αφορούν στις εγκεφαλικές διεργασίες της γλώσσας και των γνωστικών διεργασιών σε κανονικούς και παθολογικούς πλυθισμούς. Ενδιαφέρεται συγκεκριμένα στο πώς αλλαγές στην εγκεφαλική λειτουργία μπορούν να επηρεάσουν τις γλωσσικές λειτουργίες και πιθανές τεχνικές παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν για γνωστική αποκατάσταση μετά από εγκεφαλική βλάβη.

  Website2

 

Μαριάννα Χριστοδούλου
Η Μαριάννα πήρε το πρώτο της πτυχίο στην λογοπαθολογία από το University of Maryland, Maryland, USA και τον τίτλο Master's από το NOVA Southeastern University, Florida, USA. Είναι διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου από το χειμερινό εξάμηνο 2009. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονα αφορούν στις εγκεφαλικές διεργασίες της γλώσσας και των γνωστικών διεργασιών σε κανονικούς και παθολογικούς πλυθισμούς. Ενδιαφέρεται συγκεκριμένα στο πώς αλλαγές στην εγκεφαλική λειτουργία μπορούν να επηρεάσουν τις γλωσσικές λειτουργίες και πιθανές τεχνικές παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν για γνωστική αποκατάσταση μετά από εγκεφαλική βλάβη.

  mypicture

 

Despina Themistocleous

Despina Themistocleous is currently a second year postgraduate student in the Department of Psychology at the University of Cyprus, and is expected to graduate in 2011. She is presently working on a research program exploring pediatric epilepsy and neuropsychological performance and is also involved in the Cognitive Study for the Aging, both taking place in the Neuro Cognitive Research Laboratory at the University of Cyprus under the supervision of Dr Fofi Constantinidou.

   
Βάσω Θεοφάνους

Η Βάσω Θεοφάνους έχει ενταχθεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το χειμερινό εξάμηνο 2009 και αναμένεται να αποφοιτήσει το 2012. Έχει εργοδοτηθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων που ερευνά την γνωστική έκπτωση και τα συμπτώματα άνοιας σε ηλικιωμένους πλυθισμούς κάτω από την επιστημονική εποπτεία της Δρ Κωσταντινίδου.

  Vasso
Christina Charilaou

Christina Charilaou is currently a fourth year undergraduate student in the Department of Psychology at the University of Cyprus, and is expected to graduate in 2010. She is presently working on a research program investigating cognitive impairment and dementia factors in elderly populations in the Neuro Cognitive Research Laboratory at the University of Cyprus under the supervision of Dr Fofi Constantinidou.

   

 

Άντρεα Μακρή

Η Άντρεα έχει πάρει το Πτυχείο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το χειμερινό εξάμηνο 2010 έχει ενταχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή την περίοδο εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα που εξερευνά την παιδιατρική επιληψία και την νευροψυχολογική επίδοση κάτω από την επιστημονική εποπτεία της Δρ Κωσταντινίδου.

  Andrea 2

 

Juliana Prokopiou

Juliana has earned her Bachelor of Arts degree in Psychology from Roosevelt University in Chicago, IL. She has also completed her Master of Science in Rehabilitation Counseling with a specialty in Vocational Rehabilitation from Illinois Institute of Technology in Chicago, IL. She is currently a second year postgraduate student at the Department of Psychology at the University of Cyprus.Her research interests include neurocognitive rehabilitation of both TBI patients and adults with neurological disorders including CVA. She is particularly interested in the recovery of function and outcomes after a comprehensive rehabilitation model including vocational reahabilitation and its implementation within the Cyprus population.

   
     

 

Προηγούμενοι Συνεργάτες

Χριστίνα Μιχαήλ

Μαργαρίτα Παναγιώτου

Χαρούλλα Ματθαίου

Γιώργος Ζαχαρόπουλλος