×

Μήνυμα

Please login first
MRIΗ Νευρολογία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μια νεοσυσταθείσα κλινική, διδακτική και ερευνητική ομάδα με επίκεντρο τη βελτίωση της κατανόησης και θεραπείας ασθενειών του νευρικού συστήματος. Αποτελείται από δύο τμήματα, τη Νευρολογική Κλινική και την ερευνητική ομάδα.

Η Νευρολογική Κλινική ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στη Λευκωσία. Είναι η πρώτη Νευρολογική Κλινική και η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική στην Κύπρο. Η Κλινική διαθέτει μια αφοσιωμένη και ενθουσιώδη ομάδα ακαδημαϊκών και κρατικών νευρολόγων που δεσμεύονται στην αριστεία στην εκπαίδευση και την κλινική φροντίδα. Η κλινική μονάδα έχει 3 σημαντικές αποστολές:
- Η δημιουργία κλινικών δομών στις οποίες θα παρέχεται κλινική περίθαλψη υψηλής ποιότητας για άτομα με νοσήματα του νευρικού συστήματος..
- Η Αριστεία στην Κλινική Εκπαίδευση: Εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ειδικευόμενων ιατρών στο πεδίο της Νευρολογίας
- Η πρόοδος της γνώσης σχετικά με τις νευρολογικές παθήσεις μέσω προγραμμάτων κλινικής έρευνας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένες μεθόδους για τη μελέτη του νευρικού συστήματος.

Η Eρευνητική Ομάδα της Νευρολογίας ιδρύθηκε το 2019 και στεγάζεται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρική στην Αγλαντζιά, Λευκωσία. Το πρόγραμμα ενώνει ερευνητές από διαφορετικά πεδία έρευνας και διεξάγει έρευνα σε ευρύ φάσμα νευρολογικών καταστάσεων, κυρίως σε πολυνευροπάθειες και περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, στη νόσο του Parkinon και άλλες νευροεκφυλιστικά νοσήματα, σε διαταραχές ύπνου και εγρήγορσης και στη Νευροανοσολογία.

Οι βασικοί στόχοι στο πεδίο της Ερευνας είναι η διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα με συνέργειες μεταξύ τμημάτων του Πανεπιστημίου της Κύπρου, όπως η ιατρική, η νευροεπιστήμη, η βιοϊατρική και η πληροφορική. Επιπλέον, το τμήμα στοχεύει σε συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια, κυρίως στην Ελβετία (Βέρνη), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σέφιλντ) και στην Ελλάδα (Αθήνα και Λάρισα). Επιπλέον, το CNRU έχει επισημοποιήσει συνεργασίες και συμμαχίες με μη πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα στην Κύπρο με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία της νευρολογικής έρευνας.

Τέτοιες συνέργειες θα προωθήσουν τη βασική αποστολή του ερευνητικούμας τμήματος να προωθήσει καινοτόμες, διεπιστημονικές κλινικές έρευνες για τις νευρολογικές διαταραχές στην Κύπρο.