Η συμμετοχή σε ένα ομαδικό πρόγραμμα, έχει υποστηριχθεί ερευνητικά ότι βοηθά τα άτομα να εξετάσουν, μέσα από την ενεργητική εμπειρία της ομάδας, ζητήματα που σχετίζονται με καθημερινές δυσκολίες. Η μεγαλύτερη πλειονότητα ατόμων που παίρνουν μέρος σε τέτοιες ομάδες, συνήθως, ωφελούνται σημαντικά από αυτές.
 
Η συμμετοχή σε μια ομάδα, αποτελεί μια μικρογραφία του πως λειτουργούμε και έξω στις συναναστροφές μας με τους άλλους. Αργά η γρήγορα τα μέλη μιας ομάδας, μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών, θα αρχίσουν να είναι ο εαυτός τους εκφράζοντας αυθόρμητα και με ειλικρίνεια οτιδήποτε τους απασχολεί. Οι δυσκολίες που υπάρχουν έξω για τον καθένα, μεταφράζονται σε δυσκολίες μέσα στην ομάδα. Το σημαντικό, λοιπόν, της ομαδικής αυτής εμπειρίας είναι η επεξεργασία αυτού που βιώνεται μέσα στην ομάδα από τα μέλη αλλά και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνιου πόνου. Οι συντονιστές θα φέρνουν ορισμένα θέματα προς συζήτηση κάθε βδομάδα, ενώ τα μέλη θα ενθαρρύνονται να προσφέρουν υποστήριξη, να κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται σκέψεις και να μιλήσουν για τις εμπειρικές ασκήσεις που θα γίνονται στα πλαίσια της ομάδας. Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην εξέταση των σχέσεων μεταξύ των μελών μέσα στις συναντήσεις αλλά και στο πως θα μπορούν οι συμμετέχοντες να εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν μέσα στην ομάδα στη καθημερινή τους ζωή.
 
algea-3
 
Μια πολύ σημαντική αρχή της ομάδας είναι ότι οτιδήποτε λέγεται απ' όσους μετέχουν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ύψιστο σεβασμό και τη μεγαλύτερη εχεμύθεια. Φαίνεται ότι μέσα από τη διαμεσολάβηση μιας σχέσης ανάμεσα στα μέλη και τους συντονιστές, η οποία χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, ζεστασιά, αυτοαποκάλυψη, κατανόηση και αποδοχή, τα μέλη θα είναι πιο πρόθυμα να εκφραστούν και να εξερευνήσουν τον τρόπο που σχετίζονται με τον χρόνιο πόνο τους και να ενισχυθούν για να μετακινηθούν προς την πορεία ζωής που αυτοί θέλουν να ζήσουν με βάση τις αξίες και τα σημαντικά για αυτούς πράγματα.
 
Η ομάδα γίνεται ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο με ασφάλεια, συνοχή και εμπιστευτικότητα, το κάθε μέλος θα αναγνωρίσει και εκφράσει τις δυσκολίες του και θα μπορέσει να τις διορθώσει. Αυτό γίνεται μέσα από την ενεργό ανατροφοδότηση που τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν αλλά και μέσα από την εκμάθηση νέων μεθόδων για το πώς μπορεί κανείς να βλέπει το πόνο του. Έτσι, λοιπόν, ο στόχος της ομαδικής αυτής εμπειρίας, είναι να βοηθήσει το κάθε μέλος να μάθει πώς να αναγνωρίζει τα δυνατά του σημεία, τους περιορισμούς, τις διαστρεβλώσεις και φοβίες που έχει σε σχέση με το πώς ο πόνος επηρεάζει το πώς ζει κανείς τη ζωή του. Η εμπειρία της ομάδας, προσφέρει στον άνθρωπο μια ευκαιρία:
 
  • Να αναγνωρίσει και εκφράσει τις συμπεριφορές που προκαλούν δυσκολίες στη ζωή του 
  • Να δεχτεί και να προσφέρει υποστήριξη και ανατροφοδότηση
  • Να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία με τους άλλους
  • Να αναγνωρίσει πως η δικές του σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές μπορεί να έχουν αντίκτυπο επάνω στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων, στις απόψεις που έχουν οι άλλοι γι αυτόν και στις απόψεις που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους
  • Να πειραματιστεί και να αλλάξει συμπεριφορές που μέχρι τώρα φοβόταν
  • Να μιλήσει ειλικρινά και άμεσα για τα συναισθήματα σε ένα ασφαλές και μη κριτικό περιβάλλον
  • Να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση , την αποδοχή στην εικόνα του εαυτού και την αυτοεκτίμηση του
  • Να επιτύχει μια διαφορετική στάση απέναντι στο πόνο και να μεταφέρει αυτή τη μάθηση στη ζωή του έξω από την ομάδα