ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
 
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 
ACTHealthyLogo
Το εργαστήριο ACTHealthy αποτελεί πρωτοβουλία της Δρ. Μαρίας Καρεκλά και της ερευνητικής της ομάδας. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 2011 με σκοπό να συσπειρώσει μια νέα δυναμική ομάδα ερευνητών από το χώρο της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων με σκοπό τη μελέτη διαφόρων ψυχολογικών φαινομένων καθώς και την ανάπτυξη ψυχοθεραπευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο την ευρύτερη κοινότητα και άλλες ειδικούς πληθυσμούς. Μέχρι σήμερα, έχει λάβει αρκετές βραβεύσεις για τις δουλειές που έχει κάνει με εξέχουσα την βράβευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη αντικαπνιστική εκστρατεία σε μαθητικό πληθυσμό στα πλαίσια διαχρονικής μελέτης για τη διακοπή του καπνίσματος σε εφήβους που διεξήγε το εργαστήριο σε όλη τη Κύπρο. Το εργαστήριο διεξάγει πρωτοποριακές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού από εφήβους μέχρι ηλικιωμένους ενώ ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα των νέων ερευνητικών υποστηριζόμενων θεραπειών συμμετέχοντες σε Ευρωπαϊκές μελέτες αλλά και διεθνείς μέσα από μια σειρά συνεργασιών με άλλα ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα του εξωτερικού.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο ACTHealthy μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
ASK Η συνεργασία του έργου ΑΛΓΕΑ με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (ΑΣΚ) έχει ξεκινήσει δυναμικά από τον Απρίλιο του 2013 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Η συνεργασία μας εντάσσεται στη προσπάθεια του ΑΣΚ για πολυεπίπεδη παρέμβαση στο χρόνιο πόνο μέσα από διεπιστημονικές ομάδες συνεργασίας προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης στους ασθενείς με Ρευματοπάθειες.. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας έχουν διεξαχθεί 4 επιτυχημένα βιωματικά εργαστήρια στις 3 μεγάλες επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό) με θέμα την διαχείριση του χρόνιου πόνου χρόνιο πόνο και την διαχείριση του. Παράλληλα η ομάδα εργασίας του ΑΛΓΕΑ έχει έρθει σε προσωπική επαφή με πολλούς ρευματοπαθείς ασθενείς και μέλη του ΑΣΚ, συζητώντας, αξιολογώντας και αναλύωντας τις ανάγκες αυτών των ασθενών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των βιωμάτων των Κύπριων ασθενών με χρόνιο πόνο.
Μέσα στα πλαίσια συνεργασίας του έργου ΑΛΓΕΑ με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου, δίνεται η ευκαρία στους ασθενείς με χρόνιες Ρευματοπάθειες:
 
– Να αξιολογηθούν οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες
 
– Να διαμορφωθούν ερευνητικώς τεκμηριωμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης βασισμένα στις ανάγκες του Κύπριου ασθενούς
 
– Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του Κύπριου ασθενούς με Ρευματοπάθειες
 
– Να μειωθούν οι σύνοδες αντιδράσεις με την εμφάνιση ή χρονίζουσα πορεία μια χρόνιας ασθένειας όπως τα αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών που συνήθως σημειώνονται
 
– Να αυξηθεί η αποδοχή και να προωθηθεί μια πιο ανοιχτή και αποδεκτική στάση προς την ασθένεια και την αντίληψη της
 
– Να γίνει σωστή και έγκυρη ενημέρωση του Κύπριου Ασθενούς για την ζωή με την χρόνια ασθένεια και την διαχείριση της
 
Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα ρευματοπαθών, με κύριο σκοπό τη συμπαράσταση και ανακούφιση των πασχόντων με ρευματοπάθειες.
 
Είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα κοινωνικής προσφοράς, στήριξης και αγάπης. Τα μέλη του είναι πάσχοντες, συγγενείς και φίλοι πασχόντων που επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για προσφορά και την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
 
Βασικοί σκοποί
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/φυσιοθεραπεία
 • Ηθική, ψυχοκοινωνική στήριξη και συμπαράσταση
 • Ενημέρωση και Εκπαίδευση Ρευματοπαθών
 • Ίδρυση Επιστημονικών Κέντρων Ερευνών, Ρευματολογικών Κλινικών, Φυσιοθεραπευτικών Κέντρων και Κέντρων Αποκατάστασης
 • Ενημέρωση με κάθε μέσο του κοινού και κάθε αρμοδίου οργάνου για τη σημασία των ρευματικών παθήσεων

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ρευματοπαθειών που είναι η 12η Οκτωβρίου ο Σύνδεσμος προχώρησε στην κωδικοποίηση των δικαιωμάτων των Κυπρίων ρευματοπαθών τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική Διακήρυξη η οποία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό (πέντε χιλιάδες) υπογραφών υποστήριξης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και η οποία θα κάνει ακόμα πιο δυνατή την αξίωση των Κυπρίων ρευματοπαθών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επιγραμματικά τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη είναι:
 
 • Κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή και στήριξη των Κυπρίων Ρευματοπαθών στον τόπο τους.
 • Εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για τις Ρευματοπάθειες.Λειτουργία μιας Πολυδύναμης Κρατικής Ρευματολογικής Κλινικής.
 • Άμεση, πλήρης και δωρεάν χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής.
 • Ίδρυση κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων Αποκατάστασης.
 • Διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και επιδημιολογικών ερευνών.
 • Εφαρμογή και λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς στήριξης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
 • Ενίσχυση της διαφώτισης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
 • Ίσες ευκαιρίες ζωής, μόρφωσής και απασχόλησης.
 • Διασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασης στα μεταφορικά μέσα και στο δομημένο περιβάλλον.
 • Συμμετοχή των οργανωμένων φορέων των ρευματοπαθών στη μελέτη και λήψη αποφάσεων για θέματα των Κυπρίων ρευματοπαθών.
 
Ο Α.Σ.Κ. προσφέρει προς τους Ρευματοπαθείς τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 
1. Φυσιοθεραπεία
 
Παρέχεται Κατ' οίκον Φυσιοθεραπεία σύμφωνα με τις συστάσεις του θεράποντα Ιατρού σε περιπτώσεις σοβαρά αναπήρων ρευματοπαθών. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί Παγκύπρια σε συνεργασία με προσοντούχους Φυσιοθεραπευτές μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Φυσιοθεραπευτών. Επίσης σε συνεργασία με το Γ.Ν.Λ. λειτουργεί πρόγραμμα Υδροθεραπείας / Υδρογυμναστικής που είναι πολύ σημαντική για την θεραπευτική αγωγή και διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης των ρευματοπαθών. Έχει δημιουργήθει Υπηρεσία κατ Οίκον Φροντίδα για ρευματοπαθείς που χρήζουν ανάγκης αποτελούμενη από λειτουργούς του Συνδέσμου και εθελοντές
 
2. Βοηθητικά Εργαλεία Αυτοεξυπηρέτησης
 
Παρέχονται δωρεάν, μετά από σχετική σύσταση των Φυσιοθεραπευτών / Εργοθεραπευτών βοηθητικά εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης σε ρευματοπαθή άτομα τα οποία και εκπαιδεύει στη σωστή χρήση τους. Επίσης οι Φυσιοθεραπευτές / Εργοθεραπευτές προβαίνουν σε επιτόπια διερεύνηση του χώρου διαμονής των ρευματοπαθών και υποβάλλει συστάσεις για την κατάλληλη διευθέτηση του εν λόγω χώρου, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Προωθείται από τον Σύνδεσμο η οργάνωση ομάδων εργοθεραπείας για την εκπαίδευση των ρευματοπαθών στην αυτοεξυπηρέτηση τους και στη σωστή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους.
 
3. Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 
Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Συνδέσμου παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την προσαρμογή των ρευματοπαθών στη νέα κατάσταση της ζωής τους μετά την πάθηση / αναπηρία τους. Επίσης μεριμνά για την κατάλληλη ένταξη και δραστηριοποίηση τους στον οικογενειακό , εργασιακό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ο Σύνδεσμος προβαίνει επίσης σε οικονομική αρωγή και στήριξη σε ειδικές περιπτώσεις δυσπραγούντων ρευματοπαθών με βάση τις συστάσεις του πιο πάνω Λειτουργού του Συνδέσμου.
 
Η Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Συνδέσμου προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο στο οίκημα του Συνδέσμου όσο και σε άλλους κατάλληλους χώρους (Ιατρικά Ιδρύματα, χώρους εργασίας, χώρους διαμονής κ.λ.π.) των ρευματοπαθών ατόμων.
 
4. Κέντρο Στήριξης και Απασχόλησης Ρευματοπαθών
 
Στεγάζεται στο οίκημα του Συνδέσμου στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, στελεχώνεται από εθελοντές και λειτουργεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα, τρεις φορές την εβδομάδα. Προσφέρονται μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας και χειροτεχνίας. Επίσης οργανώνονται εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και κοινωνικής επαφής και ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος.
 
5. Πρόγραμμα Νέων Ρευματοπαθών
 
Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη στήριξη και την ενθάρρυνση των νέων ρευματοπαθών για την συμμετοχή στην κοινωνία (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική ζωή), την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και τη συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα και την δημιουργία σχέσεων και οικογένειας αλλά και την υποστήριξη τους μετά την δημιουργία οικογένειας.
 
Στόχος είναι τα νέα άτομα να μπορούν να προχωρούν στη δύσκολη πορεία της ζωής τους όσο καλύτερα «εξοπλισμένα» γίνεται ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους και να είναι ενεργά, δημιουργικά, και παραγωγικά μέλη της κυπριακής κοινωνίας.
 
Η κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη των νέων ατόμων με στόχο την δημιουργία οικογένειας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενθάρρυνση ένταξης/ επανένταξης/ παραμονής των ευάλωτων αυτών ομάδων τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στην παραγωγική διαδικασία.
 
6. Ενημέρωση και Διαφώτιση για τις Ρευματοπάθειες
 
Ο Α.Σ.Κ. εκδίδει Ενημερωτικό Τρίπτυχο το οποίο ανανεώνεται από καιρό σε καιρό.
 
Επίσης εκδίδει δύο φορές το χρόνο Ενημερωτικό Δελτίο «Πορεία Ζωής» το οποίο διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη.
 
Επίσης εκδίδονται για ειδικά θέματα ενημερωτικά τρίπτυχα και φυλλάδια.
 
Ο Σύνδεσμος προβαίνει σε σχετική διαφώτιση και ενημέρωση μέσω των Μ.Μ.Ε. και οργανώνει διαλέξεις κυρίως για Ιατρικά θέματα.
 
Επίσης έχει θεσμοθετηθεί Ετήσια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών για τις διαστάσεις των ρευματοπαθειών.
 
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει στη διάρκεια του χρόνου ψυχαγωγικές καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος προχώρησε στη δημιουργία των ακολούθων ομάδων θεραπείας και στήριξης, ατόμων με την ίδια πάθηση για συζήτηση, αλληλοστήριξη, ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων:
 
 • Ατόμων με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο
 • Ατόμων με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
 • Ατόμων με Σπονδυλίτιδα
 • Ατόμων με Σκληρόδερμα
 • Ατόμων με Ινομυαλγία
 • Ατόμων με Οστεοαρθρίτιδα
 • Νέων
 • Γονέων και Παιδιών