Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ψυχολογίας
PANEPISTHMIO-KYPROY dep phychology
Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2004, και σε λιγότερο από μια δεκαετία έχει εδραιώσει την ερευνητική του παρουσία διεθνώς, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς της Ψυχολογίας, όπως η γνωστική, η κοινωνική, η αναπτυξιακή, η εκπαιδευτική, και η κλινική ψυχολογία, όσο και σε διαθεματικούς τομείς αιχμής, όπως η γνωστική επιστήμη και η εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη. Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή γνώσης και η συνεισφορά στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Τα μέλη του Τμήματος έχουν να επιδείξουν πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο υψηλής ποιότητας, με βιβλία που έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους και δημοσιεύσεις άρθρων στα καλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του κλάδου. Το έργο αυτό χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, όπως αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό αναφορών στο έργο αυτό.
 
Ερευνητικά προγράμματα μελών του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν χρηματοδοτηθεί ή χρηματοδοτούνται από οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, European Commission – FP6, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, European Research Foundation, National Institute of Child Health and Human Development (National Institutes of Health – USA), και International Reading Association. Επίσης, πρόσφατα μέλη του Τμήματος έλαβαν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων Ανάπτυξης στην Κύπρο – FP7) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ίδρυση του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, το μοναδικό στον τομέα αυτό στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, τα μέλη του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν αναπτύξει στενές ερευνητικές συνεργασίες με συναδέλφους από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, με τις από κοινού δραστηριότητες να ευνοούν την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών και ομιλητών, εμπλουτίζοντας έτσι τις επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες όλων των μελών και των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας.
 
Εξίσου βασικός στόχος του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του. To Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τρία μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ και δύο προγράμματα διδακτορικού επιπέδου. Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει ένα ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο στην επιστήμη της Ψυχολογίας που να επιτρέπει την περεταίρω εμβάθυνση και εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή την εφαρμογή εννοιών και μεθόδων σε διάφορα επαγγελματικά πεδία. Τα θεωρητικά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία και στην Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι διετούς διάρκειας, και στόχο τους έχουν να παρέχουν θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση που να επιτρέπει την ανάληψη παραγωγικών ρόλων στην έρευνα και σε πεδία εφαρμογής. Το εφαρμοσμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία είναι τριετούς διάρκειας, και η ολοκλήρωσή του επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος. Τα διδακτορικά προγράμματα στην Ψυχολογία και στην Κλινική Ψυχολογία έχουν σαφή ερευνητικό προσανατολισμό, και η ολοκλήρωσή τους απαιτεί την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Πέρα από την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του κάθε προγράμματος αναμένεται ότι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος θα έχουν ενεργή και συνεχόμενη εμπλοκή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα μέσω συνεργασίας με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος και την παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων ερευνητικής εμπειρίας.
 
Περισσότερα για την ιστορία, τους στόχους και τις δραστηριότητες του Τμήματος, καθώς και για τα προγράμματα σπουδών υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, www.ucy.ac.cy.
 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας
 
uoc logo el logo psyxol el
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88. Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια και εδράζει στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου στο Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Τμήμα δεκαέξι μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού.
 
Στο Τμήμα Ψυχολογίας υπάρχει αρκετή παράδοση στην έρευνα και τη διδασκαλία θεμάτων που άπτονται της ποιότητας ζωής και της προσαρμογής στη χρόνια ασθένεια, καθώς και των σχέσεων μεταξύ σωματικής υγείας και συμπεριφοράς, εφόσον αρκετοί διδάσκοντες ασχολούνται ερευνητικά και κλινικά με τα ζητήματα αυτά. Επίσης, υπάρχει σημαντική εμπειρία συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα και μεγάλης κλίμακας ερευνητικές προσπάθειες. Έτσι, η συνεργασία μεταξύ του εδώ Τμήματος και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ένα θέμα που αφορά στη ζωή και την υγεία πολλών ανθρώπων, όπως ο χρόνιος πόνος, ήρθε ως φυσική συνέπεια των κοινών ενδιαφερόντων των δύο Τμημάτων και της πολύ καλής μεταξύ τους συνεργασίας.
 
Στα πλαίσια του προγράμματος ΑΛΓΕΑ, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως δεύτερος εταίρος, συμβάλει με την τεχνογνωσία του σε θέματα διερεύνησης της εμπειρίας της χρόνιας ασθένειας, σε ζητήματα που αφορούν στις ψυχολογικές παρεμβάσεις στους χρόνιους ασθενείας, όπως και σε θέματα προσαρμογής στην ασθένεια των συντρόφων των ασθενών. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας όπου αναζητούν φροντίδα ή δραστηριοποιούνται πρόσωπα που πάσχουν από χρόνιο πόνο, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης. Τέλος, σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και τους άλλους εταίρους του ΑΛΓΕΑ, το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος και σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του, ενώ θα συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων του στην Ελληνική Επικράτεια.
 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού και καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της Ψυχολογίας. Έτσι, παρέχει σπουδές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενώ ταυτόχρονα έχει εμφανή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας και της παγκόσμιας κοινότητας. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν τρία εργαστήρια που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και παράγουν αρκετή έρευνα. Πρόκειται για το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, καθώς και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας. Τα Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα και μοναδικά από πολλές απόψεις στο χώρο των ελληνικών τμημάτων ψυχολογίας.
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 ως το 2004-2005 οργάνωσε και λειτούργησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαδέχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με δύο (2) κατευθύνσεις: Σχολική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας.
 
Περισσότερα για την ιστορία, τους στόχους και τις δραστηριότητες του Τμήματος, καθώς και για τα προγράμματα σπουδών υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, www.psychology.uoc.gr.
 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου , Β' Νευρολογική Κλινική
 
cing
 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου έρευνας, ιατρικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Κυπριών. Η Β' Νευρολογική Κλινική παρέχει ιατρική θεραπεία σε ασθενείς με Νευρολογικές διαταραχές και άλλες νευρογενετικές και γενετικές ασθένειες (π.χ. επιληψία, προβλήματα ύπνου, κινητικές διαταραχές, Alzheimer, νευροναναπτυξιακές διαταραχές καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς που προκύπτουν από ασθένειες του εγκεφάλου) που χρειάζονται εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Η ιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τακτές συναντήσεις και όπου κρίνεται απαραίτητο και εισαγωγή σε νευρολογική μονάδα. Η Β' Νευρολογική κλινική διαθέτει 12 κρεβάτια με συνεχή νοσηλευτική φροντίδα. Παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ συνεργάζεται και με άλλες κλινικές όπου είναι απαραίτητο για την καλύτερη και πολυεπίπεδη αξιολόγηση και θεραπεία των ασθενών.
 
www.cing.ac.cy