Μήνυμα Καλωσορίσματος

Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες και την υποδομή του εργαστηρίου, καθώς επίσης και για τα μέλη της ομάδας που το απαρτίζουν. Επιπλέον, θα βρείτε κατάλογο δημοσιεύσεων και στοιχεία επικοινωνίας.

Website1Website2Website3