Δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο οπτικογραφημένες παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, που δόθηκαν στο Αρχοντικό Αξιοθέας ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.

 

Tο Θ.Ε.ΠΑ.Κ. στο youtube